Zoeken
Sluiten
 • Professionele keukenrenovatie in één dag
 • 5 jaar garantie
 • +15.500 tevreden klanten

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.intereno.nl van Emsy B.V., tevens handelend onder de naam Intereno BV en Intereno Keukenrenovatie. Intereno is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor Intereno is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wil beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, en waarvoor deze informatie zal worden gebruikt.

De contactgegevens van Intereno:
Intereno B.V.
Stationsstraat 110A
3881 AG. PUTTEN

E-mail: info@intereno.nl
Telefoon: +31854830970
KvK nummer: 55920578

Uw persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring wordt aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

Informatie aanvragen
Op onze website kunt u informatie aanvragen over Intereno en de diverse mogelijkheden voor uw keukenrenovatie. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Wij vragen hierbij om uw naam, uw postcode, uw telefoonnummer en e-mailadres. Het invullen van uw postcode helpt ons bij het sorteren en clusteren van bepaalde contactaanvragen. Wij zenden u een e-mail ter bevestiging van uw informatieaanvraag, waarna wij telefonisch contact met u opnemen om u het beste van dienst te kunnen zijn. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren kunnen wij of door ons ingeschakelde derden op enig moment per e-mail of telefonisch contact met u opnemen met de vraag of u deel wilt nemen aan een enquête of onderzoek. Het deelnemen is niet verplicht. Na het invullen van het contactformulier zullen wij uw gegevens in ieder geval uiterlijk na 2 jaar verwijderen.

Nieuwsbrief
U kunt ervoor kiezen om exclusieve aanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. Om deze nieuwsbrieven te ontvangen, vragen wij om uw e-mailadres. Indien u ervoor heeft gekozen om deze aanbiedingen van Intereno te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt meegestuurd, of door een e-mail te sturen van deze strekking naar info@intereno.nl. Na intrekking van uw toestemming zullen we uw e-mailadres zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken verwijderen.

Keukenrenovatie
Indien u aangeeft interesse te hebben in een keukenrenovatie door Intereno, vragen wij u om uw naam, uw adresgegevens en uw telefoonnummer en e-mailadres, voor zover u deze nog niet heeft verstrekt bij het aanvragen van informatie via ons contactformulier. Deze gegevens zijn nodig om bij u aan huis de mogelijkheden te bespreken, u te voorzien van advies op maat, om een passende offerte te verstrekken en om vervolgens uw keuken daadwerkelijk te renoveren. In verband met onze garantie bewaren wij de noodzakelijke klantgegevens gedurende de garantietermijn van tien (10) jaar nadat uw keukenrenovatie is uitgevoerd.

Beoordelingen en recensies
Indien je jouw keuken hebt laten renoveren door Intereno, kunnen wij je een uitnodiging sturen voor het geven van een beoordeling van onze dienstverlening en producten. Indien je een beoordeling plaatst vragen wij om je e-mailadres, zodat we eventuele fraude kunnen voorkomen. Je e-mailadres tonen wij niet op de website en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij bewaren je e-mailadres voor onbepaalde tijd. Het geven van een beoordeling is niet verplicht. Indien je een beoordeling wenst te geven, kun je toestemming geven voor het tonen van jouw voornaam en achternaam bij het plaatsen van de beoordeling. Ook kun je de beoordeling anoniem plaatsen of je beoordeling aan ons doorgeven voor intern gebruik en analyse. Wij hechten veel waarde aan je mening en laten deze graag aan anderen zien, zodat zij een goede afweging kunnen maken. Ook gebruiken wij je beoordeling om onze services te optimaliseren. Indien je je beoordeling anoniem of met je naam plaatst kunnen wij deze tonen op onze website en via Google en Facebook. Wij verstrekken je e-mailadres niet aan derden.

Telefonische klantenservice
Wanneer u telefonisch contact heeft met onze klantenservice kunnen gegevens over dit contactmoment worden bijgehouden, bijvoorbeeld door uw opmerking, vraag of klacht vast te leggen, zodat we u op een later moment nog steeds van dienst kunnen zijn.

Uw telefoongesprekken met onze klantenservice kunnen ook worden opgenomen.

U wordt hierover ook geïnformeerd ten tijde van het telefoongesprek en voordat de opname start. De opnames worden gebruikt voor trainingsdoeleinden en als bewijs voor de totstandkoming van een overeenkomst of een andere gemaakte afspraak. De telefoongesprekken worden verwijderd nadat zij niet meer nodig zijn voor deze doeleinden.

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Cookies
Op de websites van Intereno maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. Wij maken gebruik van cookies om de website te laten functioneren, om de effectiviteit van de website te meten, en voor marketingdoeleinden. In ons cookie overzicht beschrijven we alle cookies die gebruikt worden op de Intereno-websites.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Onze website maakt gebruik van deze functionele cookies om bijvoorbeeld te onthouden of u cookies geaccepteerd heeft en om te voorkomen dat u meerdere malen op dezelfde melding dient te klikken.

Analytische cookies
Er kunnen cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel unieke bezoekers de website bezoeken, hoe de websitebezoekers op onze website terecht zijn gekomen, welke onderdelen van de website zij bezoeken en wanneer. Ook kan met behulp van deze cookies worden bijgehouden welke versie van de website het meest effectief is. De door Intereno geplaatste analytische cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy.

Trackingcookies
Cookies die worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen om u gerichte advertenties te sturen, betreffen trackingcookies. Deze cookies verzamelen gegevens om de websitebezoeker te onderscheiden. Wij zullen uw toestemming vragen voordat deze cookies worden geplaatst. Ons Cookie Statement treft u hier aan. Via Youronlinechoices.com kunt u uw voorkeuren voor interest-based advertising volledig zelf bepalen. U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kan Intereno niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de websites op een juiste manier werken. Hoe u cookies kan beheren, hangt af van welke webbrowser u gebruikt.

Uw rechten
Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Intereno heeft u dus het recht om:

 • Uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • De verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Intereno maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
 • Uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Intereno anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen
Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze informatie te delen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners en zakelijke partners indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, als Intereno daartoe wettelijk verplicht is, als wij uw toestemming hebben of als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het delen van deze persoonsgegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën dienstverleners:

 • IT en clouddienstverleners om onder andere de onze website en onze systemen te beheren en te optimaliseren;
 • Partners die betalingsgegevens verwerken;
 • Logistieke dienstverleners om onder andere onze producten bij u te kunnen bezorgen;
 • Markering dienstverleners die ons helpen bij onze marketingactiviteiten, inclusief het verzenden van nieuwsbrieven. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij bijvoorbeeld gebruik van Spotler. Wij verstrekken hiervoor alleen uw naam en e-mailadres aan deze partij;
 • (Rechts)personen die reviews verwerken en/of klantenservice verlenen, inclusief het houden van enquêtes of onderzoeken. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van de diensten van Trustpilot voor het verzamelen van beoordelingen over onze dienstverlening en producten, aan welke partij wij – als u wordt uitgenodigd voor het schrijven van een beoordeling – uw naam en e-mailadres doorgeven;
 • Juridische en fiscale dienstverleners indien dit nodig is in het kader van onze bedrijfsactiviteiten;
 • Toezichthouders, autoriteiten en justitie indien we daartoe wettelijk verplicht zijn;

Deze derden zijn (contractueel) verplicht om adequate maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen die zich niet in de Europese Unie bevinden, zullen wij dit alleen doen indien een land een passend beschermingsniveau heeft, er andere passende waarborgen worden geboden of er sprake is van een wettelijke uitzondering. Indien u inzage wenst te verkrijgen in deze passende waarborgen, kunt daartoe contact opnemen met ons.

Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Overige
Intereno behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Intereno kunt u contact opnemen met ons via info@intereno.nl

Wij komen bij u langs
U wilt een afspraak maken met één van onze adviseurs? Regel het direct online!
Afspraak maken